top of page

ŠIFRA 13

PRAVIDLA

PODMÍNKY PRO ÚČAST VE HŘE
 1. Hra je určena pro týmy složené z 3-5 osob.

 2. Tým se hry může účastnit po provedení registrace a zaplacení účastnického poplatku.

 3. Svou účastí ve hře váš tým souhlasí se zněním těchto pravidel.

OBECNÉ INFORMACE
 1. Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti.

 2. Hráči se hry účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.

REGISTRACE DO HRY
 1. Tým se stává registrovaným po vyplnění registračního formuláře a po uhrazení účastnického poplatku.

 2. Po provedení registrace vám na zadaný email zašleme potvrzení registrace s informacemi k platbě a dalšími pokyny.

 3. Po uhrazení účastnického poplatku zašleme na zadaný email potvrzení o přijetí platby.

HRA

 1. Hra spočívá v plnění jednotlivých úkolů, luštění hádanek, šifer a postupném přesunu mezi jednotlivými stanovišti.

 2. Cílem hry je absolvování všech stanovišť a zakončení v cílovém stanovišti.

 3. Týmům není dovoleno spolupracovat na řešení úkolů. Nejen že to není fér vůči ostatním týmům, ale hlavně připravujete sami sebe o zážitek, který pro vás organizátoři připravili.

 4. Narazíte-li v průběhu hry na jakýkoli problém (poškozená schránka, úkol, nefunkční šifra, …), oznamte to organizátorům telefonicky na uvedeném telefonním čísle, abychom vám mohli podat informace o dalším postupu.

 5. Všechny úkoly budou mít své fyzické stanoviště na území města Valašské Meziříčí a blízkém okolí.

 6. Pečlivě si prostudujte každý úkol a každý prvek, který se vám dostane do rukou. Nezapomeňte na detailní průzkum startovního balíčku. Jakákoli informace může být pro postup hrou důležitá.

 7. Není-li text součástí úkolu, je psán kurzívou.

STANOVIŠTĚ
 1. Každé stanoviště je označeno logem hry a číslem stanoviště.

 2. V případě problému na některém ze stanovišť vždy nahlaste označení stanoviště a název týmu.

 3. Není dovoleno přeskakovat stanoviště.

 4. Není povoleno jakkoli přemísťovat, rozebírat či jinak měnit podstatu stanoviště.

 5. Ne každé stanoviště obsahuje box s obálkami. Pokud byste měli na takové stanoviště narazit, obdržíte zadání úkolu na předchozím stanovišti.

NÁPOVĚDY
 1. Součástí startovního balíčku je tzv. karta nápověd, která souvisí s celou hrou a jsou na ní uvedeny nápovědy ke každému stanovišti. Karta nápověd funguje jako stírací los a je důležité, abyste ji donesli až do cíle hry.

 2. V cíli hry kartu odevzdáte přítomným organizátorům za účelem vyhodnocení výsledného času.

 3. U každého stanoviště jsou k dispozici 3 úrovně nápověd, kdy každá "spotřebovaná" nápověda je za postih 20 minut k výslednému času.

POVINNÁ VÝBAVA
 1. Hra v některých případech počítá s moderní technikou. Mějte v týmu alespoň jedno chytré zařízení s připojením k internetu nebo alespoň offline mapovou aplikací (doporučujeme aplikaci Mapy.cz).

 2. Myslete na počasí v období konání hry a vhodně se vybavte.

 3. Hra začíná v odpoledních hodinách a končí v hodinách nočních.

 4. Konkrétní požadavek organizátorů na povinnost konkrétní věci obdržíte po registraci při startovních pokynech.

DOPORUČENÁ VÝBAVA
 1. Mobilní telefony

 2. Svítilny nebo čelovky

 3. Svačina

 4. Něco na zahřátí

 5. Psací potřeby (kromě propisovací tužky, obyčejné tužky a bloku - ty od nás obdržíte)

 6. Nůžky

 7. Lepící pásku

 8. a cokoli dalšího, co uznáte za vhodné.

UKONČENÍ HRY
 1. Hra je vždy ukončena v daném čase, který upřesňuje termín v daném roce.

 2. Pokud do ývěrečného času některý z týmů neodevzdá poslední úkol a kartu nápověd, má se za to, že hru nedokončil.

 3. Do cíle musí dorazit alespoň tři hráči z týmu.

 4. Za úspěšné dokončení hry považujeme odevzdání závěrečného úkolu a karty nápověd.

OSTATNÍ INFORMACE
 1. Mezi stanovišti se přesouvejte výhradně pěšky. Vzdálenosti mezi stanovišti jsou tomu přizpůsobeny.

 2. Trasa může vést kolem obydlí, sídlišť a míst nacházejících se na soukromých pozemcích. Respektujte pravidla a zákazy vstupu.

 3. Pokud vás hra zavede na místo, které zjevně vypadá že je nepřístupné, hledejte logo hry, které je vždy viditelně umístěno. Nevidíte-li logo hry, jste na špatném místě a na pozemek tedy nevstupujte.

 4. Narazíte-li v průběhu hry na místo, které sice vypadá jako možné stanoviště, ale není označeno logem hry, není to stanoviště. V případě nejistoty kontaktujte telefonicky organizátory.

bottom of page