top of page

ŠIFRA 13

INFORMACE O HŘE

Úplně první myšlenka o vzniku šifrovací hry na Valašsku vznikla v roce 2018, ještě v době kdy náš tým nebyl týmem. Z původní myšlenky ve smyslu "táborové honby za pokladem" jsme se rychle přesunuli k něčemu novému, neobyčejnému.

NEZISKOVÝ PROJEKT

Od první epizody konané v roce 2019 jsme hru díky spolupráci s dalšími společnostmi a organizacemi ve městě posunuli do formátu pravidelné akce konané jednou ročně na přelomu léta a podzimu. A právě díky podpoře partnerů, zejména města Valašské Meziříčí, Kulturního zařízení města, volnočasového centra SVČ Domeček a dalších se nám daří hru stále držet jako neziskový projekt a veškeré finance získané z vstupného jsou použity na přípravu hry, která trvá cca půl roku.

HISTORIE HRY

První ŠIFRA 13 proběhla v létě roku 2019 za účasti 92 hráčů. Každý rok se hra těší větší účasti a prozatím poslední ročník (2021) navštívilo skoro 160 hráčů. Další epizoda s pořadovým číslem IV. proběhne 10.-11. září 2022.

PŘÍBĚH

Od počátku Šifry 13 jsou všechny ročníky doprovázeny tajemným příběhem o třináctičlenné skupině nesoucí název Bratrstvo třinácti. Bratrstvo složené ze smyšlených významných osobností má za cíl převzít vládu nad celou oblastí kde působí a ne vždy jdou za svým cílem v mezích zákona a morálky. V každé epizodě se účastníci hry setkávají s novými zkušenostmi a v rolích vyšetřovatelů v utajení se snaží Bratrstvo zlikvidovat.

JAK HRA PROBÍHÁ

Jednotlivé týmy se sejdou na startu, kde je hra hromadně odstartována prvním úkolem. Po vyluštění prvního úkolu postupně týmy vyrazí do městských uliček a zákout a pohybují po předem vytyčené trase. Týmy ostupně řeší jednotlivé úkoly ve formě šifer, hádanek a fyzických úkolů a jejich snaha je zakončena v cíli po vyřešení všech úkol. Délka trasy a počet úkolů je každý rok jiná, ale v průměru se pohybuje mezi 15-20 km s počtem úkolu od 20 do 30.

bottom of page