Pravidla | Venture Agency - Logické, únikové a šifrovací hry

Úvod Vybrat hru Šifra 13 Pravidla

Pravidla


ÚVOD  |  INFO O HŘE  |  AKTUÁLNÍ ROČNÍK  |  REGISTRACE  |  EPIZODA 1 - 2019  |  PRAVIDLA

Podmínky pro účast ve hře:

1)    Hra je určena pro týmy složených z 3-5 osob. V případě zájmu o účast v jiném počtu nás kontaktujte;
2)    Tým se může hry účastnit po provedení registrace a zaplacení účastnického poplatku, který je stanoven na 250 Kč za 1 osobu;
3)    Svou účastí ve hře souhlasíte s těmito pravidly.

Obecné informace:

1)    Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti. Předcházejte riziku zranění. Vzhledem k tomu, že hra probíhá v nočních hodinách, klaďte důraz na tiché chování;
2)    Buďte ohleduplní k místům, kterými budete procházet a bez dovolení nevstupujte do oplocených a ohrazených prostor, pokud jste k tomu v průběhu hry nebyli vyzváni;
3)    Hráči se hry účastní na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí;
4)    Dodržujte pravidla fair play;
5)    Minimálně 7 dnů před hrou obdrží týmy poslední informace k průběhu hry.

Registrace do hry:

1)    Tým se stává registrovaným po vyplnění registrace na webu www.sifra13.eu a po uhrazení účastnického poplatku;
2)    Po provedení registrace bude na zadaný email zasláno potvrzení registrace s informacemi k platbě a dalšími informacemi;
3)    Po uhrazení účastnického poplatku zašleme na zadaný email potvrzení o jejím přijetí;
4)    Registraci je možno zrušit nejpozději do 6. září 2020 s tím, že při zrušení po tomto termínu si organizátoři hry vyhrazují vzhledem k náročnosti příprav právo nevrátit uhrazené finanční prostředky;

Hra:

1)    Hra začíná v sobotu 26. září 2020 v 17:00;
2)    Hra spočívá v plnění jednotlivých úkolů, luštění hádanek, šifer a postupném přesunu mezi jednotlivými stanovišti;
3)    Cílem hry je absolvování všech stanovišť a zakončení v cílovém stanovišti;
4)    Týmům není dovoleno spolupracovat na řešení úkolů. Nejen že to není fér vůči ostatním týmům, ale hlavně připravujete sami sebe o zážitek, který pro vás organizátoři připravili;
5)    Narazíte-li v průběhu hry na jakýkoli problém (poškozená schránka, úkol, nefunkční šifra, …), oznamte to organizátorům telefonicky na uvedeném telefonním čísle abychom vám mohli podat informace o dalším postupu;
6)    Hra sestává z různých kombinací stanovišť. Některá ze stanovišť neobsahují obálku s úkolem;
7)    Pečlivě si prostudujte každý úkol. Jakákoli informace může mít použitelnou hodnotu. Není-li text součástí úkolu, je psán kurzívou.

Sraz účastníků:

1)    Sraz účastníků proběhne v sobotu 26. září 2020 od 15:45 do 16:45;
2)    Místem srazu je pro letošní hru určeno na prostoru před budovou kina ve Valašském Meziříčí;
3)    Na místo srazu se dostavte včas, abychom stihli provést veškeré potřebné kroky před začátkem hry.

Stanoviště:

1)    Jednotlivá stanoviště jsou ve hře označena logem hry;
2)    Každé stanoviště je označeno také číslem stanoviště;
3)    Není dovoleno přeskakovat stanoviště;
4)    Setká-li se tým se stanovištěm, které je tvořeno mrtvou schránkou, může si tento tým vzít pouze jednu kopii úkolu;
5)    Jakýkoli herní instrument (vyjma kartografických materiálů), který v průběhu hry obdržíte, je ve hře určen pouze k jednomu použití. Budete-li některý z předmětů potřebovat na více než jednom stanovišti, budete o tom včas upozorněni;
6)    Není povoleno přemísťovat, rozebírat či jakkoli jinak měnit podstatu stanoviště.

Nápovědy:

1)    Ve hře existuje systém nápověd;
2)    Každé stanoviště je dle složitosti obodováno od 1 do 3. Dle toho bude týmu, který si vyžádá nápovědu, určena penalizace, kterou specifikujeme na startu hry;
3)    O nápovědu můžete požádat kdykoli v průběhu hry a to telefonicky. V takovém případě budeme požadovat název týmu a číslo stanoviště na kterém se v současné chvíli budete nacházet.

Co budete potřebovat:

1)    Hra počítá s využitím moderních technologií. Mějte v týmu alespoň jedno chytré zařízení s připojením k internetu;
2)    Hra se odehrává na přelomu léta a podzimu. Počítejte s tím, že počasí může být neúprosné, a proto se vhodně oblečte;
3)    Naopak hra nepočítá s použitím destruktivních nástrojů. Nebudete tedy potřebovat nástroje jako nůž / kladivo / apod. :) 
4)    Jakýkoli nestandardní předmět, který budete ve hře potřebovat, obdržíte na startu, nebo v průběhu hry;
5)    Příprava na hru je na bedrech každého týmu. Doporučujeme však mít sebou základní pomůcky (pastelky, pravítko, svítilnu či čelovku, pláštěnku, a další předměty jež uznáte za vhodné).

Ukončení hry:

1)    Konec hry je závislý na čase, kdy jednotlivé týmy dokončí stanoviště a splní cílový úkol;
2)    Hra bude nejpozději ukončena v neděli 27.9. v 11:00. Pokud do této doby některý z týmů neodevzdá poslední úkol, má se za to, že hru nedokončil;
3)    Do cíle musí dorazit alespoň tři hráči z týmu.
4)    Za úspěšné dokončení hry se považuje odevzdání závěrečného úkolu;
5)    Po ukončení hry proběhne setkání účastníků a to ve 12:00. Místo setkání se dozvíte na startu hry.

Ostatní informace:

1)    Pro přesun mezi stanovišti je možné využít jakýchkoli prostředků, ale výrazně doporučujeme pěší přesuny. Vzdálenosti mezi stanovišti jsou k tomu přizpůsobeny;
3)    Ve hře jsou použita místa, na která je výslovně zakázáno vjíždět automobilem či jiným motorovým dopravním prostředkem. Respektujte takový zákaz a na daná místa se přesouvejte pěšky. Na takové místo vás během hry organizátoři včas upozorní;
4)    Narazíte-li v průběhy hry na místo, které působí jako stanoviště, ale není nijak označeno logem hry, není to stanoviště hry. Pokud si nebudete v takovém případě jisti, kontaktujte organizátory;